Anne Charlotte LefflerAnne Charlotte Leffler (1849–1892) hörde, tillsammans med kollegorna Alfhild Agrell och Victoria Benedictsson till de största i den generation kvinnliga författare som under slutet av 1800-talet satte samhällsproblem under debatt i skönlitterär form.

Leffler väckte ofta debatt i sin samtid, till exempel med ”Kvinnlighet och erotik”, som var alldeles för öppet erotisk för att kunna accepteras av kritiken. Det ansågs inte passande att kvinnor uttalade sig om vad som helst. Det var tillräckligt radikalt att vara en kvinnlig författare och därmed en offentlig person. Till sin bror Gösta skriver Leffler:

”Jag tror att herrar i allmänhet vilja att fruntimmer skola vara så oskyldiga, att de hälst skulle se, om vi aldrig läste något annat än barnböcker och vore okunniga om allt orent; men en författarinna måste dock bryta med sådana fördomar, eljest blir hon ju bunden till händer och fötter.”

Leffler växte upp i en familj som uppmuntrade hennes författarskap, och tillsammans med sin mor och brodern Gösta diskuterade hon genom hela livet sina verk. Hennes begåvning visade sig tidigt, hon sägs ha börjat författa berättelser redan innan hon lärt sig skriva själv och debuterade som 20-åring med novellsamlingen Händelsevis, som gavs ut under pseudonymen Carlot. När hon var 23 år gammal gifte hon sig med häradshövdingen Gustaf Edgren, som i början av äktenskapet vägrade acceptera sin hustrus författartalang. Det första drama som sattes upp av Leffler, Skådespelerskan, skrev hon i hemlighet. Trots sin makes motstånd insåg Leffler att hon hade en uppgift som författare, och hon blev snart ett av de stora namnen på den svenska litterära scenen. År 1882 framträdde hon för första gången utan pseudonym, med novellsamlingen Ur lifvet som gjorde henne känd både i Sverige och utomlands.

Äktenskapet med Gustaf Edgren var ett resonemangsparti, och ingen kärlek var inblandad från någon av makarnas sida. Vid 39 års ålder blev Leffler i stället passionerat förälskad i den tio år yngre italienske matematikern och hertigen av Cajanello, Pasquale del Pezzo. ”Nu bjuds mig lifvets fullhet i en bräddfull skål o jag dricker”, skrev hon i ett brev till en vän, och det verkar ha varit just vad hon gjorde. Hon skilde sig från Gustaf Edgren, konverterade till katolicismen (en eftergift till italienska skilsmässolagar och del Pezzos familj – varken hon eller han var troende), gifte om sig och blev hertiginna av Cajanello. Paret bosatte sig i Italien, där Leffler planerade att göra internationell karriär. Leffler var en av sin tids mest uppmärksammade författare, men hennes framgång fick ett plötsligt och tragiskt slut. Bara ett par månader efter att ha fött sitt första barn dog Anne Charlotte Leffler av en elakartad blindtarmsinflammation i Italien 1892, 43 år gammal och på höjden av sin karriär.