Köp!
Queera läsningar
Litteraturvetenskap möter queerteori

Vad är en queer text och hur läser man queert? Queera läsningar är en nordisk antologi med litteraturvetenskapliga queerläsningar, den första av sitt slag på svenska.

Queerteorin introducerades i Norden i mitten av nittiotalet, och dess popularitet har ökat konstant sedan dess. Studenter och forskare använder sig av queerteori i läsningar av skönlitteratur och det ges ut litteraturvetenskapliga avhandlingar med queerperspektiv. Men det har skrivits få texter som utifrån teoretiskt håll diskuterar vad det innebär att läsa och forska queert om skönlitteratur.

En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, för textens inneboende dissonans och ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på textens tystnader, det den samtidigt avslöjar och döljer. Inte minst det som framstår som avvikande och udda, eller som bryter mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet.

I Queera läsningar diskuteras politiska och känslomässiga sätt att läsa och läsningar utifrån genre, historia och olika sammanhang. Redaktionen består av litteraturvetarna Katri Kivilaakso, Ann- Sofie Lönngren och Rita Paqvalén.

Innehåll:
- Katri Kivilaakso, Ann- Sofie Lönngren och Rita Paqvalén: Förord
- Sanna Karkulehto: Litteraturforskning och queerpolitisk läsning
- Tove Solander: Queerblivanden
- Pia Livia Hekanaho: Texten, läsaren och affekterna
- Claudia Lindén: Är historien alltid redan queer?
- Sidsel Sander Mittet: Den märkliga medeltiden
- Katri Kivilaakso: Queer litteraturhistorieskrivning och arkivmappens epistemologi
- Dag Heede: Lili: en projektionsyta
- Ann-Sofie Lönngren: Queer ekokritik
- Mia Franck: Vampyrens makeover
- Mia Österlund: Queerfeministisk bilderboksanalys
- Mikko Carlson: Självbiografiskt berättande, ”gemenskap” och möjligheten av ett textuellt queert rum
- Maria Margareta Österholm: Skrubben – skrivandets skeva utrymmen


Pressröster

Uppfriskande mothårsläsning.
Fredrik Hertzberg, Svenska Dagbladet (länk)

Ordet 'queer' har nu blivit ett samlande begrepp för det som utmanar och ifrågasätter - det som helt enkelt uppfattas som udda. Denna omsvängning har skett sedan tidigt 90-tal, men det har varit trögt i portgången för svensk forskning. Något som nu åtgärdas, med den ambitiösa och fina antologin Queera läsningar.
Bernur (länk)

En av utgångspunkterna för Queera läsningar var att skapa en plats som sammanför den queerteori som bedrivs i Norden, och i detta har redaktörerna lyckats med bravur. Resultatet är en känsla av att teorin mår bra här hos oss i norr, att den kan vara underhållande och nytänkande, och att dess förespråkare håller höga akademiska mått.
Mathias Rosenlund, Lysmasken (länk)

Lättillgänglig introduktion till hur man läser queert.
Eleni Schmidt, Tidningen Kulturen (länk)

Queera läsningar är en mycket välkomponerad antologi och framför allt en mycket effektiv introduktion till queerstudier av litteratur.
Anna Remnets, Fria Tidningen(länk)

[Omslag]
Omslag: Moa Schulman och Olof Svenblad
Klicka här för högupplöst bild
KÖP BOKEN DIREKT: